زبان و خط مردم ترکیه

زبان و خط مردم ترکیه

turkey_6401زبان ترکی ، زبان رسمی ساکنان ترکیه و یکی از قدیمی ترین زبان های دنیاست. در سرتاسر جهان 83 میلیون نفر به زبان ترکی استامبولی صحبت می کنند. از دیگر زبان های رایج د رترکیه می توان کردی ، انگلیسی و عربی را نام برد.

زبان ترکی در دوره های مختلف تحت تاثیر گذر زمان قرار گرفته است.

1. دوره ترکی قدیم ، قبل از پذیرش دین اسلام توسط ترک ها ، قرن 7 تا 13 میلادی :

در این زمان ترکی بیشتر به صورت شفاهی بود. قدیمی ترین نمونه های موجود از زبان ترکی باستان ، کتیبه اورخون  (Orkhon) است.

2. دوره فرهنگ اسلامی ، دوره تاثیر فرهنگ اعراب و ایرانی ها بر ترک ها ، قرن 13 تا اوایل قرن 20 :

در این دوره کلمات عربی و فارسی و گاهی حتی ساختار این زبان ها ، وارد زبان ترکی شده و زبان دولت عثمانی را تشکیل دادند.

3. دوره مدرن ، دوره تاثیر تفکر و ادبیات غربی ، قرن 20 تا به امروز :

تغییر خط و جایگزینی حرف لاتین به جای حروف عربی در سال 1928 تصویب شد و مقرر شد که حروف الفبای عربی ، از الفبا و زبان کشور ترکیه برداشته شود و به جای آن از 29 حرف از حروف لاتین ، 21 حرف صامت و 8 حرف مصوت ، استفاده شود. بدین صورت بودکه سیستم نوشتاری ترکیه از ترکی عثمانی به ترکی لاتین تغییر پیدا کرد . همچنین بسیاری از کلمات فارسی ، عربی و ... هم از این زبان حذف شد.

زبان ترکی متداول در ترکیه به زبان ترکی متداول در استان های شمال غربی ایران شباهت های زیادی دارد به طوری که مکالمه و ارتباط بین این دو گروه امکان پذیر است و البته با پذیرش حروف لاتین به جای حروف عربی و فروپاشی امپراتوری عثمانی طرز نوشتن دو گروه کاملا متفاوت شده و با استفاده بیشتر از کلمات غربی در ترکیه ، هر روز فاصله این دو زبان بیشتر می شود.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR