جشنواره گل ماه می

جشنواره گل ماه می (Flower festival May)

از سال 2005 هر سال در ماه می برگزار می شود و در سطح ملی تبدیل به مناسبتی سنتی شده است. برنامه این جشنواره شامل رژه ، مسابقه ، نمایش گل و کنسرت می باشد که توجه هزاران بازدید کننده را به خود جلب می کند. مهم ترین بخش جشنواره ، شناور ساختن گل هاست و جشنواره با مسابقه تزئینگل و کنسرت ادامه پیدا می کند. هدف از برگزاری این جشنواره ، معرفی صنعت گل ترکیه در بازارهای داخلی و خارجی است.


flowers_festival_may_antalya_11

flowers_festival_may_antalya_04

flowers_festival_may_antalya_05

flowers_festival_may_antalya_06

flowers_festival_may_antalya_07 flowers_festival_may_antalya_08

flowers_festival_may_antalya_09

flowers_festival_may_antalya_10


flowers_festival_may_antalya_12

flowers_festival_may_antalya_02

flowers_festival_may_antalya_03

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR