جشنواره باله و اپرای آسپندوس

جشنواره بین المللی باله و اپرای آسپندوس (Aspendos International Opera and Ballet Festival)

در ماه های جون و جولای در آسپندوس ، نزدیک آنتالیا برگزار می شود. این جشنواره ، جشن رقص و آواز است که اجرا کنندگان بین المللی آن را برگزار می کنند.

Aspendos_International_Opera_and_Ballet_Festival_shabavizparvaz_01

جشنواره بین المللی باله و اپرای آسپندوس (Aspendos International Opera and Ballet Festival)

Aspendos_International_Opera_and_Ballet_Festival_shabavizparvaz_02

جشنواره بین المللی باله و اپرای آسپندوس (Aspendos International Opera and Ballet Festival)

Aspendos_International_Opera_and_Ballet_Festival_shabavizparvaz_04

جشنواره بین المللی باله و اپرای آسپندوس (Aspendos International Opera and Ballet Festival)

Aspendos_International_Opera_and_Ballet_Festival_shabavizparvaz_05

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR