فرودگاه شهر آنکارا

فرودگاه شهر آنکارا

فرودگاه بین المللی ایسین بوگا (Esenboga)  در 28 کیلومتری شمال شرق آنکارا قرار دارد و در سال 1955 راه اندازی شده است. براساس آمار سال 2009 ، این فرودگاه از لحاظ تردد کل مسافران ، پنجمین رتبه و از نظر تردد مسافران بومی ، دومین رتبه و از نظر تردد مسافران بین المللی ، هفتمین رتبه را در بین فرودگاه های ترکیه دارد. هیئت بین المللی فرودگاه ها (ACI) در سال 2009 ، فرودگاه بین المللی ایسین بوگا را بهترین فرودگاه اروپا معرفی کرد و در تاریخ 17 جون 2009 ، در منچستر ، هدیه ای به مقامات رسمی فرودگاه اهدا شد. این اولین بار بود که چنین جایزه ای به یکی از فرودگاه های ترکیه اعطا می شد. این فرودگاه توسط تاکسی و اتوبوس به مرکز شهر متصل است. در سال 2011 بیش از 8/5 میلیون نفر از این فرودگاه تردد کرده اند . از تهران به آنکارا ، پروازهایی توسط هواپیمایی جهموری اسلامی (هما) انجام می شود.

esenboga_airport_ankara_shabavizparvaz_01

فرودگاه بین المللی ایسین بوگا (Esenboga)

esenboga_airport_ankara_shabavizparvaz_02

فرودگاه بین المللی ایسین بوگا (Esenboga)

esenboga_airport_ankara_shabavizparvaz_03

فرودگاه بین المللی ایسین بوگا (Esenboga)

esenboga_airport_ankara_shabavizparvaz_04

فرودگاه بین المللی ایسین بوگا (Esenboga)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR