مترو شهر آنکارا

مترو شهر آنکارا

در حال حاضر شامل دو خط مترو به نام متروی آنکارا (Ankara Metro) و آنکارای (Ankaray) است و یک سیستم خط ریلی برون شهری (Suburban Rail) دارد. سه خط مترو دیگر نیز در دست احداث است و برای مرحله توسعه بعدی ، نقشه احداث خطوط متعدد دیگری نیز در نظر گرفته شده است.

خط مترو آنکارا ازسال 1997 ، از منطقه کیزیلای (Kizilay) در مرکز شهر تا حومه شمال غربی شهر در باتی کنت (Batikent) کشیده شده است. این خط 14/7 کیلومتر طول شامل 6/5 کیلومتر زیرزمین ، 4/5 کیلومتر روی زمین و 3/7 کیلومتر خط آهن هوایی و 12 ایستگاه دارد. این سیستم در مجموع 36 قطار و 108 واگن دارد. برای هر قطار سه واگن طراحی شده است . در ساعات پرازدحام ، از قطارهایی با پنج واگن نیز استفاده می کنند.

ankara_metro_shabavizparvaz_01ankara_metro_shabavizparvaz_06

مترو شهر آنکارا

ankara_metro_shabavizparvaz_02

مترو شهر آنکارا 

ankara_metro_shabavizparvaz_03

مترو شهر آنکارا

ankara_metro_shabavizparvaz_04

مترو شهر آنکارا 

ankara_metro_shabavizparvaz_05

مترو شهر آنکارا


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR