خط آنکارای

خط آنکارای

در طول مدت چهار سال (1992 تا 1996)  با مشارکت چند شرکت ساخته شد که شرکت زیمنس (Siemens) آلمان در راس آنها قرار داشت. این خط بین ترمینال اتوبوسرانی بین شهری ، آشتی (ASTI) و دیکی اوی (Dikimevi) ، به طول 8/7 کیلومتر کشیده شده است که هشت کیلومتر آن تونل های زیرزمینی است. در این سیستم یازده قطار تردد می کند و هر کدام شامل سه واگن است که در مجموع 77 متر طول و 180 صندلی دارند. حداکثر ظرفیت آنها 600 نفر است و یازده ایستگاه دارند. همچنین ، بالاترین حد سرعت آنها 80 کیلومتر در ساعت است . برنامه ریزی شده است که تا سال 2015، طول خط آنکارا 22 کیلومتر شود و در هر ساعت 25 هزار مسافر را جابه جا کند.

آنکارا امکانات دیگری مانند خطوط مختلف اتوبوسرانی ، انواع تاکسی و خودروهای مختلف برای تردد دارد. همچنین در ترکیه جاده های زیادی برای حمل و نقل وجود دارد و آنکارا یکی از نقاطی است که اتوبان ها و جاده های مختلفی به آن منتهی می شود. رانندگان ایرانی از این جاده ها برای تردد به استانبول و اروپا استفاده می کنند.

Turkey_Ankara_City_shabavizparvaz_05

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR