موزه تمدن آناتولی آنکارا

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

از سال 1968 برای عموم افتتاح شد و در سال 1997 عنوان بهترین موزه اروپا را به خود اختصاص داد. در این موزه مجموعه منحصر به فردی از آثار عصر حجر ، عصر جدید ، دوران هاتی (Hatti) ، هیتایتی (Hittaite) ، فریجیایی (Phyrygian) ، یورارشی ها (Urartian) ، رومی ها و لیدیایی ها (Lydian) گردآوری شده است. مجموعه جواهرات این موزه شامل طلا ، نقره و سنگ های نیمه قیمتی است و توجه بسیاری از بازدید کنندگان را به خود جلب می کند. موزه شامل دو ساختمان به نام های محمود پاشا (Mahmut Pasa) و کورسونلو هان (Kurunlu Han) است که هر دو در دوران عثمانی ساخته شده اند.

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_01

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_04

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_02

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_03

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_05

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_06

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_07

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_08

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_09

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

Ankara_Museum_of_Anatolian_Civilizations_shabavizparvaz_10

موزه تمدن آناتولی(Anatolian Civilization)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR