موزه هنر و مجسمه سازی آنکارا

موزه هنر ایالتی و مجسمه سازی( State Art and Sculpture)

نزدیک به موزه مردم شناسی است و مجموعه ای غنی از هنر ترکی ، متعلق به قرن 19 تا زمان حال در آن گردآوری شده است. عارف حکمت کویون اوغلو این موزه را نیز طراحی کرده و بین سال های 1927 تا 1930 ساخته شده است. این ساختمان بازسازی شده و در سال 1980 دوباره افتتاح شده است.

state_art_and_sculpture_museum_ankara_shabavizparvaz_01

موزه هنر ایالتی و مجسمه سازی( State Art and Sculpture)

state_art_and_sculpture_museum_ankara_shabavizparvaz_05

موزه هنر ایالتی و مجسمه سازی( State Art and Sculpture)

state_art_and_sculpture_museum_ankara_shabavizparvaz_06

موزه هنر ایالتی و مجسمه سازی( State Art and Sculpture)

state_art_and_sculpture_museum_ankara_shabavizparvaz_04

موزه هنر ایالتی و مجسمه سازی( State Art and Sculpture)

state_art_and_sculpture_museum_ankara_shabavizparvaz_07

موزه هنر ایالتی و مجسمه سازی( State Art and Sculpture)

state_art_and_sculpture_museum_ankara_shabavizparvaz_02

موزه هنر ایالتی و مجسمه سازی( State Art and Sculpture)

state_art_and_sculpture_museum_ankara_shabavizparvaz_03

موزه هنر ایالتی و مجسمه سازی( State Art and Sculpture)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR