موزه لوکومتیو بخار تی سی دی دی

موزه لوکومتیو بخار تی سی دی دی در فضای باز( air steam Locomotive)(TCDD)

این موزه روباز در منطقه مالتپه (Maltepe)  قرار دارد و تاریخچه لوکوموتیوهای بخار را به نمایش می گذارد.

air_steam_locomotive_ankara_shabavizparvaz_02

موزه لوکومتیو بخار تی سی دی دی در فضای باز( air steam Locomotive)(TCDD)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR