جزیره کبوتر کوش آداسی

جزیره کبوتر

جزیره کبوتر نماد شهر کوش آداسی می باشد . نام این جزیره بی ربط به پرندگان مهاجر در فصل مهاجرت پرندگان نمی باشد. در این فصل می توانید انبوه زیادی از پرندگان را در این جزیره ببیند و لذت ببرید.جالب است بدانید که درون این جزیره قلعه و انواع رستوران وجود دارد . اگر به شهر کوش آداسی سفر کردید بازدید از جزیره کوش آداسی را از دست ندهید.

جزیره کبوتر کوش آداسی_مناطق دیدنی کوش آداسی_شهر کوش آداسی_شباویز مجری تورهای کوش آداسی_تور کوش آداسی تابستان و بهار_تور کوش آداسی نوروز

güvercin-adası_kusadasi

جزیره کبوتر کوش آداسی_مناطق دیدنی کوش آداسی_شهر کوش آداسی_شباویز مجری تورهای کوش آداسی_تور کوش آداسی تابستان و بهار_تور کوش آداسی نوروز

güvercin-adası_kusadasi

جزیره کبوتر کوش آداسی_مناطق دیدنی کوش آداسی_شهر کوش آداسی_شباویز مجری تورهای کوش آداسی_تور کوش آداسی تابستان و بهار_تور کوش آداسی نوروز

güvercin-adası_kusadasi

tour_kusadasi_shabavizparvaz

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR