فاصله بین شهرهای ترکیه

فاصله بین شهرهای ترکیه

فاصله شهر استانبول تا ازمیر _فاصله شهر استانبول تا مارماریس_فاصله شهر کوش آداسی تا مارماریس_فاصله شهر ازمیر تا کوش آداسی_فاصله بین شهرهای ترکیه_فاصله شهر آنتالیا تا مارماریس_فاصله شهر آنتالیا تا کوش آداسی_فاصله شهر استانبول تا کوش آداسی_فاصله شهر آنتالیا تا ازمیر

تراکم جمعیت 

تمرکز جمعیت در مناطق جنوبی آناتولی در مقایسه با شمال و غرب کشور ، کمتر است. پر جمعیت ترین مناطق در این قسمت ، آنتالیا و قاضی انتپ (Gaziantep) هستند. تمرکز جمعیت در مناطق مرکزی آناتولی ، کم و در مناطق کوهستانی و شرق ترکیه ، نسبتا زیاد است. در قسمت جنوب شرقی آناتولی به خصوص در مناطقی که باران کافی می بارد ، مانند دامنه های جنوب شرقی کوهستان های توروس ، تمرکز جمعیت بالا است و از پائین به طرف جنوب به سمت مناطق خشک ، تمرکز جمعیت کاهش می یابد و شهر نشینی محدود می شود. بالاترین تمرکز جمعیت مربوط به مناطق ساحلی و اطراف تنگه بسفر و دریای سیاه می باشد.

تقسیمات کشوری و اداری

کشور ترکیه هشتاد و یک استان دارد. مراکز تمام آنها به جز سه استان با خود استان هم نام است. این سه استان عبارتند از : ختای (مرکز : آنتا کیا )، قوجا ایلی (مرکز : ایزمیت) ، سقاریه (مرکز : آداپازاری). هر کدام از استان های ترکیه به چندین بخش تقسیم شده است.

مسافت بین شهرهای ترکیه _شباویز پرواز :88610830فاصله ی بین شهر آنکارا تا ازمیر :520 کیلومتر

مسافت بین شهرهای ترکیه _شباویز پرواز :88610830فاصله بین شهرهای استانبول تا کوش آداسی: 280 کیلومتر

مسافت بین شهرهای ترکیه _شباویز پرواز :88610830فاصله بین شهرهای آلانیا تا آنتالیا : 134 کیلومتر

مسافت بین شهرهای ترکیه _شباویز پرواز :88610830 فاصله بین شهرهای استانبول تا آلانیا : 840 کیلومتر

مسافت بین شهرهای ترکیه _شباویز پرواز :88610830فاصله بین شهرهای آنکارا تا آنتالیا : 385 کیلومتر

blueفاصله بین استانبول تا آنتالیا : 480 کیلومتر

مسافت بین شهرهای ترکیه _شباویز پرواز :88610830فاصله بین استانبول تا ازمیر : 328 کیلومتر

مسافت بین شهرهای ترکیه _شباویز پرواز :88610830فاصله بین استانبول تا آنکارا با قطار : 523 کیلومتر

مقایسه جمعیت کشور ترکیه و ایران

براساس آمار سال 2011 ف ترکیه با 78،785،548 نفر جمعیت هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است و ایران با جمعیت 74،700،000 نفر در سال 2010 ، نوزدهمین کشور پرجمعیت بوده است. نرخ رشد ترکیه برابر با 1/235  درصد است و رتبه نود و ششم جهان را دارد. جمعیت افراد زیر چهارده سال در این کشور 26/6 درصد ، افراد 15 تا 64 سال ، 67/1 درصد و افراد بالای 65 سال ، 6/3 درصد است. بنا بر آمار سال 2011 ، حدود 70 درصد کل جمعیت ترکیه ، شهر نشین و 30 درصد ، ساکن مناطق روستایی هستند. امید به زندگی در این کشور 72/5 سال است و از این نظر در رتبه 127 جهان قرار گرفته است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR