قلعه آنکارا

قلعه آنکارا (Ankara Citadel)

 نماد شهر آنکارا است و بر روی تپه ای به ارتفاع 978 متر در منطقه یولوس ، بنا شده . احتمالا این مرکز در دوران هیتایتی ها (Hittites)، به دستور میداس پادشاه آنکارا (Ankara King Midas) ، به عنوان پادگان ساخته شد ؛ سپس گالاتین ها (Galatians) و بعد ها رومی ها آن را تکمیل کردند و گسترش دادند. محیط اطراف و داخل ارگ ، جزو قدیمی ترین بخش های آنکارا است. این قلعه دو بخش دارد : قلعه اندرونی و قلعه بیرونی.

قلعه بیرونی دارای بیست برج دیده بانی که تعداد کمی از آنها باقی مانده و هفت ورودی بوده است. در قلعه درونی ، یک دروازه داخلی و یک دروازه خارجی وجود دارد و دیوارها از جنس سنگ مرمر و سنگ قرمز آنکارا هستند. بلندترین نقطه قلعه درونی ، آکل (Akkale) ، قلعه سفید ، یا عالی تاسی (Ali Tasi) ، سنگ بلند ، نامیده می شود. قلعه درونی به طور کامل به سبک معماری قدیمی ترکی ساخته شده است.

ankara_citadel_shabavizparvaz_01

قلعه آنکارا (Ankara Citadel)

ankara_citadel_shabavizparvaz_02

قلعه آنکارا (Ankara Citadel)

ankara_citadel_shabavizparvaz_03

قلعه آنکارا (Ankara Citadel)

ankara_citadel_shabavizparvaz_05

قلعه آنکارا (Ankara Citadel)

ankara_citadel_shabavizparvaz_06

قلعه آنکارا (Ankara Citadel)

ankara_citadel_shabavizparvaz_07

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR