تئاتر رومی آنکارا

تئاتر رومی آنکارا (Roman Theatre)(Ankara Roma Tiyatrosu)

در سال 1982 کشف و حفاری آن از سال 1983 آغاز شد . ساخت این مکان به قرن دوم بعد از میلاد بر می گردد. مجسمه های رومی که در اینجا پیدا شده اند، در موزه تمدن آناتولی در معرض نمایش قرار گرفته اند و بخش جایگاه تماشاچیان هنوز در درست حفاری است.

ankara_roma_tiyatrosu_shabavizparvaz_01

تئاتر رومی آنکارا (Roman Theatre)(Ankara Roma Tiyatrosu)

ankara_roma_tiyatrosu_shabavizparvaz_02

تئاتر رومی آنکارا (Roman Theatre)(Ankara Roma Tiyatrosu)

ankara_roma_tiyatrosu_shabavizparvaz_03

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR