معبد آگوستوس و روم

معبد آگوستوس و روم (Temple of Augustus and Rome)

بعد از فتح آناتولی مرکزی توسط امپراتوری روم ، در قرن دوم قبل از میلاد ساخته و آنکی رانوم (Ancyranum Monumentum)  نیز نامیده می شود. در قرن دوم ، رومی ها آن را گسترش دادند و در قرن پنجم توسط بیزانسی ها (Byzantines) به کلیسا تبدیل شد. این مکان در ناحیه یولوس و در مجاورت مسجد حاجی بایرام قرار گرفته است.

temple_of_augustus_and_rome_ankara_01

معبد آگوستوس و روم (Temple of Augustus and Rome)

temple_of_augustus_and_rome_ankara_02

معبد آگوستوس و روم (Temple of Augustus and Rome)

temple_of_augustus_and_rome_ankara_03

معبد آگوستوس و روم (Temple of Augustus and Rome)

temple_of_augustus_and_rome_ankara_04

معبد آگوستوس و روم (Temple of Augustus and Rome)

temple_of_augustus_and_rome_ankara_05

معبد آگوستوس و روم (Temple of Augustus and Rome)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR