حمام رومی آنکارا

حمام رومی (Roman Bath)

این حمام تمام ویژگی های حمام قدیمی روم را دارد: خزینه آب سرد (Frigidarium)  و خزینه آب گرم (Tepidarium) و گرم خانه (Caladarium). این بنا در قرن سوم بعد از میلاد، در طول حکومت امپراتور روم ، کاراکالا (Caracalla)، (211 تا 217)، برای خشنودی آسکلپیوس (Asclepios)،  خدای طب و پزشکی ، ساخته شد. امروزه فقط زیرزمین و طبقه اول آن باقی مانده و مجموعه غنی از نوشته های رومی کشف شده در آنکارا، در این مکان به نمایش گذاشته شده است.

roman_bath_ankara_shabavizparvaz_01

حمام رومی (Roman Bath)

roman_bath_ankara_shabavizparvaz_02

حمام رومی (Roman Bath)


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR