آی یو کوسو آنکارا

آی یو کوسو (Eti Yokusu)

ابزارهایی متعلق به عصر حجر در حفاری های نزدیک چاباک چای (Cubuk Cayy) در پنج کیلومتری شمال آنکارا یافت شده اند. همچنین در این مکان بقایایی از فرهنگ عصر برنز و همچنین خرابه های قصر بزرگ رومی قرار دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR