یادبود پیروزی آنکارا

یادبود پیروزی (Victory Monument)

این مجسمه برنزی ، تصویری از آتاتورک در لباس نظامی همراه با شمشیر است . این مجسمه در سال 1927 ساخته شد و در میدان ظفر (Zafar)  در ناحیه سیحیه (Sihhiye) قرار دارد.

victory_monument_ankara_shabavizparvaz_03

یادبود پیروزی (Victory Monument)

victory_monument_ankara_shabavizparvaz_01 victory_monument_ankara_shabavizparvaz_02

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR