یادبود آینده امن آنکارا

یادبود آینده امن و مطمئن (Monument to a Secure , Confident Future)

 این لوح در پارک گوون (Guven)، نزدیک میدان کیزیلای قرار گرفته و در سال 1935 ساخته شده است و حامل نصیحت های آتاتورک خطاب به مردم کشورش می باشد: "ای مردم ترک ! به خود افتخار کنید ، سخت کار کنید و به خود ایمان داشته باشید." نوشته این لوح بر پشت اسکناس های 5 لیره ای سال های 1937 تا 1952 ترکیه و همچنین بر روی اسکناس های 1000 لیره ای سال های 1939 تا 1946 چاپ شد.

monument_to_a_secure_shabavizparvaz_03

یادبود آینده امن و مطمئن (Monument to a Secure , Confident Future)

monument_to_a_secure_shabavizparvaz_02

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR