بنای یادبود هاتی آنکارا

بنای یاد بود هاتی (Hatti Monument)

این اثر تاریخی در دهه 1970 در میدان سیهیه (Sihhiye)  ساخته شد و نماد خدایان هاتی ها و یادآور تمدن اولیه آناتولی می باشد. نمادی که از این اثر تاریخی به جای مانده بود، مدت های مدید به عنوان آرم این شهر به کار می رفت.

hatti_monument_ankara_shabavizparvaz_02

بنای یاد بود هاتی (Hatti Monument)

hatti_monument_ankara_shabavizparvaz_01

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR