دریاچه های شهر آنکارا

دریاچه های شهر آنکارا

آنکارا با دریاچه های طبیعی و مصنوعی احاطه شده است. اکثر این دریاچه ها در جنوب آنکارا قرار دارند.

دریاچه مصنوعی گولباشی موگان (Golbasi - Mogan) ، در 20 کیلومتری شهر قرار گرفته و بزرگ ترین دریاچه آنکارا است. متاسفانه سواحل این دریاچه چندان تمیز نیست و اکثر بخش های آن به رستوران اختصاص دارد ؛ با این حال ، برای بازدید مناسب است.

دریاچه اگمیر (Egmir) ،در خارج از آنکارا و در بزرگراه قونیه قرار دارد. این دریاچه بخشی از دانشگاه فنی خاورمیانه (METU) است؛ بنابراین برای دیدن دریاچه باید از دانشگاه هماهنگ شود. این دریاچه در ماه های گرم سال کم آب می شود.

دریاچه کاراگول (Karagol) یا قره گول یا دریاچه سیاه ، در 50 کیلومتری شهر آنکارا و در شهر کاباک (Cubuk) قرار دارد . محیط اطراف این دریاچه زیبا و آرام است.

دریاچه دیکیلیتاس (Dikilitas) ، در 55 کیلومتری مرکز شهر قرار دارد . این دریاچه تمیزترین دریاچه آنکارا و محل مناسبی برای چادر زدن و ماهیگیری است.

golbasi_mogan_ankara_shabavizparvaz_02

دریاچه های شهر آنکارا

golbasi_mogan_ankara_shabavizparvaz_03

دریاچه های شهر آنکارا 

golbasi_mogan_ankara_shabavizparvaz_01

دریاچه های شهر آنکارا

golbasi_mogan_ankara_shabavizparvaz_04

دریاچه های شهر آنکارا 

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR