مناسبت های شهر آنکارا

مناسبت ها و رویدادها  شهر

آنکارا هر ساله میزبان جشنواره های متعدد تئاتر و موسیقی و فیلم می باشد.

جشنواره جاز آنکارا (Ankara Jaz Festival)

شانزدهمین دوره این جشنواره سالانه ، در فوریه 2012 برگزار شد. موضوعات مختلف در مورد انواع موسیقی در این جشنواره بررسی و برنامه های هنری بسیاری نیز برگزار می شود.

ankara_jazz_festival_shabavizparvaz_03

جشنواره جاز آنکارا (Ankara Jaz Festival)

ankara_jazz_festival_shabavizparvaz_01

جشنواره فیلم بین المللی آنکارا (Ankara International Film Festival)

از سال 1988 سالانه با حضور بازیگران و کارگردانان ترکیه در مارس برگزار می شود.

ankara_international_film_festival_shabavizparvaz_02

جشنواره بین المللی موسیقی آنکارا (International Ankara Music Festival)

هر ساله در آوریل برگزار می شود و دوست داران موسیقی ترکیه از سراسر دنیا در این جشنواره شرکت می کنند.

international_ankara_music_festival_shabavizparvaz_01

جشنواره بین المللی موسیقی آنکارا (International Ankara Music Festival)

international_ankara_music_festival_shabavizparvaz_02

همایش بین المللی بیلکنت (Bilkent International  Anatolian Festival)

همایش بین المللی بیلکنت هر سال در آگوست برگزار می شود. بخش موسیقی و هنرهای نمایشی دانشگاه بیلکنت ، مدیریت این جشنواره را بر عهده دارد. طرفداران موسیقی و هنرهای نمایشی از سرتاسر کشور در این جشنواره شرکت می کنند.

bilkent_international_anatolian_festival_shabavizparvaz_01

جشنواره تئاتر آنکارا (Ankara Theatre Festival)

از سال 1995 آغاز شده و در نوامبر برگزار می شود . در این جشنواره گروه هایی از مراکز ملی و بین المللی به اجرای برنامه های تئاتر ، تئاترهای خیابانی و اجرای رقص می پردازند. شانزدهمین دوره این جشنواره در 18 تا 28 نوامبر 2011 برگزار شد. در ده روز برگزاری این جشنواره ، حدود 63 تئاتر به اجرا درآمد.

ankara_theatre_festival_shabavizparvaz_01

جشنواره روی چرخ (Festival on Wheels)

از سال 1995 برگزار می شود. مدیریت این جشنواره بر عهده انجمن سینمای آنکارا (Ankara Cinema Association) است. هدف این جشنواره معرفی بهترین های سینما به شهرهای مختلف ترکیه و همچنین معرفی سینمای ترکیه به جهان است. هفدهمین دوره این جشنواره در 2 تا 18 دسامبر 2011 برگزار شد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR