دانشگاه های شهر استانبول

دانشگاه های شهر استانبول

استانبول در میان سایر شهرهای ترکیه از سطح علمی بالاتری برخوردار است و بهترین مراکز آموزش عالی کشور در این شهر واقع شده اند که شامل بیش از بیست دانشگاه  عمومی و خصوصی می شود.

معرفی دانشگاه های استانبول|دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)دانشگاه استانبول (Istanbul University)

در سال 1453 تاسیس شده و قدیمی ترین موسسه آموزشی ترکی شهر است . سر در ساختمان اصلی این دانشگاه در میدان بایزید (Beyazit) ، از دیدنی های تاریخی شهر است و در سال های 1971 تا 1984 تصویر آن در پشت اسکناس 500 لیر ترکیه نقش بسته بود. در سال 2010 ، این دانشگاه در میان 401 تا 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray

دانشگاه استانبول (Istanbul University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)

این دانشگاه در سال 1773 تاسیس شده و سومین دانشگاه مهندسی قدیمی دنیاست که به علوم مهندسی اختصاص دارد.

این دانشگاه در سال 2009، در رتبه بندی دانشگاه های مهندسی برتر جهان ، در ردیف 108 جهانی و اول ترکیه قرار گرفت. همچنین ، ابر رایانه این دانشگاه ترکی و انگلیسی است. کتابخانه مصطفی اینان (Mustafa Inan) ، کتابخانه مرکزی این دانشگاه است و با حدود 500 هزار عنوان کتاب مهندسی و 6 هزار جلد کتاب تاریخی ، بزرگ ترین کتابخانه فنی مهندسی ترکیه نیز هست.

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

Bo__azi__i_University_shabavizparvazدانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)

 این دانشگاه که در زبان انگلیسی ، دانشگاه بسفر نامیده می شود ، در سال 1863 در بخش اروپایی استانبول تاسیس شد و اولین مرکز آموزش عالی به سبک غربی است که در ترکیه راه اندازی شده . این دانشگاه یکی از پرطرفدارترین دانشگاه های ترکیه در میان محصلین این کشور است و بیشترین تعداد شرکت کننده را در آزمون های وروردی خود دارد. این دانشگاه شش پردیس دارد و انواع رشته های مهندسی ، علوم اجتماعی ،  علوم و هنر در آن تدریس می شود.

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University)

در سال 1882 به صورت مدرسه هنرهای زیبا ، در منطقه فیندیکلی (Findikli) در حومه استانبول ، تاسیس شد و یکصد سال بعد ، در سال 1982 ، به عنوان دانشگاه به رسمیت شناخته شد. عکاسی ، صنایع دستی ، معماری ،  طراحی صنعتی ، موسیقی ، سینما و ... از رشته های مختلف این دانشگاه هستند.

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) 

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)دانشگاه مرمره (Marmara University)

در سال 1883 به عنوان مرکز آموزش اقتصاد و بازرگانی تاسیس شد و در سال 1982 با ادغام با چند مرکز آموزش عالی رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، حقوق و هنر به دانشگاه تبدیل گردید و به تدریج رشته های دیگر از جمله علوم و زبان های خارجی نیز به آن اضافه شدند.

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه مرمره (Marmara University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه مرمره (Marmara University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)

در سال 1911 به صورت مدرسه تربیت تکنسین های فنی با دوره های آموزشی دوساله تاسیس شد و سپس از سال 1992 با ادغام با مراکز آموزشی دیگر رشته های علوم ، علوم اجتماعی ، مهندسی ، زبان های خارجی ، هنر و ... به عنوان دانشگاه به کار خود ادامه دارد.

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)


دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

در سال 1992 تاسیس شد و پنج دانشکده اقتصاد و مدیریت ، حقوق ، ارتباطات ، علوم طبیعی و ادبیات ، مهندسی و تکنولوژی دارد. زبان اصلی دانشگاه ، فرانسوی است اما دانشجویان بایستی به زبان انگلیسی و ترکی نیز مسلط باشند.

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

دانشگاه های شهر استانبول|دانشگاه استانبول (Istanbul University)|دانشگاه فنی استانبول (Istanbul Technical University)|دانشگاه بوگازیچی (Bogazici University)|دانشگاه هنرهای زیبا معمار سینان (Mimar Sinan FIne Arts University) |دانشگاه مرمره (Marmara University)|دانشگاه فنی ییلدیز (Yidiz Technical University)|دانشگاه گالاتاسرای (Galatasaray University)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR