فرودگاه شهر استانبول


فرودگاه شهر استانبول

استانبول دو فرودگاه بین المللی دارد. فرودگاه بین المللی آتاتورک (IATA) ، که بزرگتر و اصلی تر است که در منطقه یزیلکوی (Yesilkoy)، بخش اروپایی استانبول و 24 کیلومتری غربی مرکز شهر قرار دارد. این فرودگاه با تردد 37،398،221 مسافر در سال 2011 ، از لحاظ ترافیک مسافر سی امین رتبه و از نظر تردد مسافران بین المللی ، بیستمین رتبه را در جهان دارد و همچنین هشتمین فرودگاه پر تردد اروپا می باشد.

ataturk_airport_istanbul_shabavizparvaz_02

فرودگاه بین المللی آتاتورک (IATA)

ataturk_airport_istanbul_shabavizparvaz_فرودگاه آتاتورک استانبول_تور استانبول_درباره شهر استانبول_شباویز پرواز 88610830

فرودگاه بین المللی آتاتورک (IATA)

ataturk_airport_istanbul_shabavizparvaz_فرودگاه آتاتورک استانبول_تور استانبول_درباره شهر استانبول_شباویز پرواز 88610830

فرودگاه بین المللی آتاتورک (IATA)

ataturk_airport_istanbul_shabavizparvaz_فرودگاه آتاتورک استانبول_تور استانبول_درباره شهر استانبول_شباویز پرواز 88610830

فرودگاه بین المللی آتاتورک (IATA)

ataturk_airport_istanbul_shabavizparvaz_فرودگاه آتاتورک استانبول_تور استانبول_درباره شهر استانبول_شباویز پرواز 88610830

هر روز پروازهای متعددی از شهرهای مختلف ایران به استانبول انجام می شود که اغلب آنها به فرودگاه آتاتورک است.فرودگاه بین المللی سبیها گوگچن ، فرودگاهی کوچک تر است که در منطقه کوررتکوی (Kurtkoy) ، حدود 20 کیلومتری شرق ناحیه آسیایی و 45 کیلومتری شرق مرکز اروپایی قرار دارد.

sabiha_gokcen_airport_istanbul_shabavizparvz_فرودگاه سبیها گوگچن استانبول_ شباویز پرواز 88610830

فرودگاه سابیها گوگچن (Sabiha Gokcen)

sabiha_gokcen_airport_istanbul_shabavizparvz_فرودگاه سبیها گوگچن استانبول_ شباویز پرواز 88610830

فرودگاه سابیها گوگچن (Sabiha Gokcen)

sabiha_gokcen_airport_istanbul_shabavizparvz_فرودگاه سبیها گوگچن استانبول_ شباویز پرواز 88610830

فرودگاه سابیها گوگچن (Sabiha Gokcen)

sabiha_gokcen_airport_istanbul_shabavizparvz_فرودگاه سبیها گوگچن استانبول_ شباویز پرواز 88610830

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR