کشتیرانی شهر استانبول

کشتیرانی شهر استانبول 

استانبول در واقع از همه طرف با آب های مختلف از جمله تنگه بسفر ، دریای مرمره و دریای سیاه ، احاطه شده است؛ در نتیجه حمل و نقل دریایی ، در آن بسیار حیاتی است. بسیاری از مردم ساکن منطقه آسیایی استانبول در بخش اروپایی کار می کنند و برعکس . برای رفت و آمد بین این دو بخش شهر از کشتی ها و قایق های مسافربری استفاده می شود. علاوه بر این ، دو پل معلق وجود دارد که بر روی تنگه بسفر کشیده شده است. قایق های مسافربری و اتوبوس دریایی (Seabus) پرسرعت ، اصلی ترین راه های ارتباطی بین شهر و جزایر پرنس (Prince) را تشکیل می دهند.

بندر استانبول ، مهم ترین بندر ترکیه است. بندر گاه قدیمی گلدن هورن ، اصولا ً برای کشتی های کوچک و یا قایق های شخصی استفاده می شود؛ در حالی که در بندر کاراکوی (Karakoy) در گالاتا ، عبور و مرور دریایی و وظایف نظامی دریایی ، از بنادر کاراکوی و امینونو  گرفته تا شهرهای بندری متعدد دیگر در دریای مدیترانه و دریای سیاه صورت می پذیرد. اصلی ترین قسمت بارگیری در منطقه حارم (Harem) در بخش آسیایی شهر قرار دارد.

ایدو (IDO)  ، متصدی اداره اتوبوس های دریایی پرسرعت در سال 1987 تاسیس شد. این اتوبوس های دریایی بین بخش اروپایی و آسیایی استانبول حرکت می کنند و همچنین شهر را به جزایر پرنس و دیگر نقاط در دریای مرمره متصل می کنند. لنج هایی که بین ینیکاپی (Yenikapi) ، در بخش اروپایی استانبول و باندیرما (Bandirma) تردد می کنند ، باعث کاهش فاصله بین استانبول و ازمیر و دیگر نقاط اصلی در ساحل دریای اژه شده اند. همچنین ، لنج هایی که بین ینیکاپی یا پندیک (Pendik) ، در بخش آسیایی استانبول و یالوا (Yalova) تردد می کنند ، فاصله بین استانبول ، بورسا یا آنتالیا را به طرز قابل توجهی کاهش می دهند.

کشتیرانی شهر استانبول |شهر استانبول|درباره شهر استانبول|بندر معروف ترکیه|کشتیرانی شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|بندرهای شهر استانبول|بندر قدیمی گلدن هورن |اتوبوس دریایی شهر استانبول

کشتیرانی شهر استانبول

کشتیرانی شهر استانبول |شهر استانبول|درباره شهر استانبول|بندر معروف ترکیه|کشتیرانی شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|بندرهای شهر استانبول|بندر قدیمی گلدن هورن |اتوبوس دریایی شهر استانبول


کشتیرانی شهر استانبول

کشتیرانی شهر استانبول |شهر استانبول|درباره شهر استانبول|بندر معروف ترکیه|کشتیرانی شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|بندرهای شهر استانبول|بندر قدیمی گلدن هورن |اتوبوس دریایی شهر استانبول


کشتیرانی شهر استانبول

sکشتیرانی شهر استانبول |شهر استانبول|درباره شهر استانبول|بندر معروف ترکیه|کشتیرانی شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|بندرهای شهر استانبول|بندر قدیمی گلدن هورن |اتوبوس دریایی شهر استانبول

کشتیرانی شهر استانبول 

کشتیرانی شهر استانبول |شهر استانبول|درباره شهر استانبول|بندر معروف ترکیه|کشتیرانی شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|بندرهای شهر استانبول|بندر قدیمی گلدن هورن |اتوبوس دریایی شهر استانبول

کشتیرانی شهر استانبول

کشتیرانی شهر استانبول |شهر استانبول|درباره شهر استانبول|بندر معروف ترکیه|کشتیرانی شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|بندرهای شهر استانبول|بندر قدیمی گلدن هورن |اتوبوس دریایی شهر استانبول

کشتیرانی شهر استانبول 

کشتیرانی شهر استانبول |شهر استانبول|درباره شهر استانبول|بندر معروف ترکیه|کشتیرانی شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|بندرهای شهر استانبول|بندر قدیمی گلدن هورن |اتوبوس دریایی شهر استانبول

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR