خطوط راه آهن شهر استانبول

خطوط راه آهن شهر استانبول 

tcdd_cities_istanbul_shabavizparvaz_خطوط راه آهن شهر استانبول |درباره شهر استانبول|خطوط راه آهن شهر استانبول|تورهای استانبول|حمل و نقل شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبولکارفرمای بلژیکی ، جرج نیگل ماکرز (Georges Nagelmackers)  ، در سال 1883 ، پروژه احداث خط آهن بین پاریس و استانبول را آغاز کرد. در سال 1889 ، خط شهر بخارست (Bucharest) پایتخت رومانی ، به شهر استانبول به اتمام رسید و بدین وسیله طی مسیر ، تماما ً از راه زمینی میسر گشت. این مسیر به نام اورینت اکسپرس (Orient Express) معروف بود و با آثار آگاتا کریستی (Agatha Christie) و گراهام گرین (Graham Greene) ،نویسندگان بریتانیایی ، معروف تر نیز شد.

امروزه ، ترمینال سیرکیسی (Sirkeci)، ترمینال خطوط آهن ترکیه (TCDD) است که ابتدا در سال 1890 به عنوان پایانه اورینت اکسپرس افتتاح شد و اکنون پایانه تمامی خطوط بخش اروپایی و مرکز ارتباطی شبکه خط آهن ترکیه و بقیه اروپا می باشد. ترمینال حیدرپاشا (Haydarpasa) در بخش آسیایی ، روزی چندبار خدمات رفت و برگشت به آنکارا و گاهی به نقاط دیگر آناتولی دارد. در حال حاضر ، شبکه های ارتباطی بخش اروپایی و آسیایی توسط گذرگاه های آبی قطار ، از یک سمت به سمت دیگر بسفر به هم متصل می شوند که در سال 1908 افتتاح شد. ترمینال حیدرپاشا در ابتدا به عنوان پایانه خطوط آهن استانبول - قونیه - بغداد و استانبول - دمشق - مدینه افتتاح شد.

tn_tr_tcdd_trains_caf_hyundairotem_bridge_shabavizparvaz_خطوط راه آهن شهر استانبول |درباره شهر استانبول|خطوط راه آهن شهر استانبول|تورهای استانبول|حمل و نقل شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول istanbul_railway_shabavizparvaz_خطوط راه آهن شهر استانبول |درباره شهر استانبول|خطوط راه آهن شهر استانبول|تورهای استانبول|حمل و نقل شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

خطوط راه آهن شهر استانبول

railway_istanbul_shabavizparvaz_خطوط راه آهن شهر استانبول |درباره شهر استانبول|خطوط راه آهن شهر استانبول|تورهای استانبول|حمل و نقل شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

خطوط راه آهن شهر استانبول

tn_siemens_velaro_innotrans_shabavizparvaz_03

خطوط راه آهن شهر استانبول

istanbul_railway_shabavizparvaz_خطوط راه آهن شهر استانبول |درباره شهر استانبول|خطوط راه آهن شهر استانبول|تورهای استانبول|حمل و نقل شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

خطوط راه آهن شهر استانبول


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR