تراموا شهر استانبول

تراموا شهر استانبول 

تراموا شهر استانبول |نقشه تراموا استانبول|نقشه واضح مترو استانبول|نقشه فارسی استانبول|نقشه مترو استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبولترامواها برای اولین بار در سوم سپتامبر 1869 در استانبول شروع به کار کردند. اواخر سال 1990 ، نسخه ای شبیه به ترامواهای قرمز قدیمی ، در مسیری در طول خیابان استقلال (Istiklal)، بین تقسیم و تونل (Taksim & Tunel) که فقط 1/6 کیلومتر طول داشت ، شروع به کار کردند. در اول نوامبر 2003 ، خط تراموای شماره تی3 (T3) دوباره در بخش آناتولی ترکیه ، بین کادیوی و مودا (Moda) افتتاح شد. این مسیر 2/6 کیلومتر طول و ده ایستگاه دارد.

تراموای سریع السیر شماره تی 1 (T1)، از سال 1992 ، در مسیری معمولی با واگن های مدرن ، شروع به کار کرد وسیر کسی را به توپگاپی متصل می کند. در 30 ژانویه 2005 از امینونو تا فیندیکی (Findiki) گسترش پیدا کرد که پس از 44 سال برای اولین بار از روی پل گالاتا از گلدن هورن عبور کرد. توسعه نهایی آن به کاباتاش (Kabatas) در جولای 2006 افتتاح شد. در سپتامبر همین سال ، خط تراموای تی 2 (T2) به آن اضافه شد که از زیتینبورنو (Zeytinburnu) به باجیلار (Bagcilar) می رود.

تراموا شهر استانبول |نقشه تراموا استانبول|نقشه واضح مترو استانبول|نقشه فارسی استانبول|نقشه مترو استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

تراموا شهر استانبول

map_tramway_istanbul_shabavizparvaz_نقشه تراموای شهر استانبول|نقشه واضح تراموای شهر استانبول|دانلود نقشه تراموای واضح شهر استانبول|شباویز پرواز

تراموا شهر استانبول

تراموا شهر استانبول |نقشه تراموا استانبول|نقشه واضح مترو استانبول|نقشه فارسی استانبول|نقشه مترو استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

">تراموا شهر استانبول

تراموا شهر استانبول |نقشه تراموا استانبول|نقشه واضح مترو استانبول|نقشه فارسی استانبول|نقشه مترو استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

تراموا شهر استانبول

تراموا شهر استانبول |نقشه تراموا استانبول|نقشه واضح مترو استانبول|نقشه فارسی استانبول|نقشه مترو استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

تراموا شهر استانبول
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR