قطارهای کابلی شهر استانبول

قطارهای کابلی (Gunuculars) شهر استانبول

استانبول دو خط ریل زیرزمینی قدیمی دارد. تونل (Tunel) ، خط قدیمی تر است که در 17 ژانویه 1875 افتتاح شد و از لحاظ قدمت ، پس از افتتاح خط زیرزمینی لندن در سال 1863 ،دومین قطار زیرزمینی شهری دنیا می باشد. همچنین این خط اولین خط ریلی زیرزمینی شهری بخش اروپایی بود. دومین خط قطار کابلی ، کاباتاش تقسیم است که در 29 جولای 2006 کار خود را آغاز کرد. این سیستم ، ایستگاه اتوبوس دریایی و تراموا را در کاباتاش به ایستگاه مترو در میدان تقسیم متصل می کند. این خط حدود 600 متر طول دارد ومسیر شیب داری را با واگن های خاصی طی می کند. به دلیل کم بودن تصاویر از خطوط کابلی در تصویر زیر مسیر را نشان می دهیم.

قسمت سبز رنگ ، سمت راست تصویر ، مسیر رفت و برگشت قطار کابلی استانبول می باشد. قطار مسیر محدودی را پوشش می دهد و ایستگاه های زیادی ندارد.

قطارهای کابلی (Gunuculars) شهر استانبول


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR