متروی شهر استانبول

متروی شهر استانبول 

Metro_istanbul_shabavizparvazهمان طور که ذکر شد، خطوط ریلی استانبول قدمتی بیش از صد سال دارند. در سال 1912 شرکتی فرانسوی اولین طرح احداث متروی استانبول را ارائه داد که به مرحله انجام کار نرسید. این طرح و نقشه های آن اکنون در موزه دانشگاه فنی استانبول نگهداری می شوند. در سال های 1951 و 1936 نیز طرح هایی برای این عملیات مطرح شدند؛ ولی کار احداث رسمی متروی استانبول تا سال 1992 آغاز نشد؛ ضمن اینکه ، حفاری تونل با مشکلات زیادی مانند برخورد با یک منطقه باستان شناسی وسیع ، روبرو شد. سرانجام در سال 2000، اولین مسیر متروی شهر به بهره برداری رسید. در حال حاضر سیستم حمل و نقل ریلی استانبول دارای خطوط ام 2 (M2) ، ام 1 (M1) ، تی 1(T1) و اف 1 (F1) است و زیر نظر شرکت آی ای تی تی (IETT) قرار دارد.

بخش الحاقی شرقی از لوانت چهار به مسلک (Maslak) در 30 ژانویه 2009 افتتاح شد. همچنین ، بخش الحاقی جنوبی ، از تقسیم به ینیکاپی که از پل گلدن هورن و بخش زیرزمینی شبه جزیره تاریخی می گذرد، تا ایستگاه سیسهان (Sishan) در بیواقلو کامل شد واز 30 ژانویه 2009 راه اندازی شد.

متروی شهر استانبول |متروی سبک (Light Rail)|خطوط حمل و نقل استانبول|درباره شهر استانبول| متروی شهر استانبول شباویز |شباویز پرواز مجری تورهای استانبول |نقشه مترو شهر استانبول

متروی شهر استانبول

متروی شهر استانبول |متروی سبک (Light Rail)|خطوط حمل و نقل استانبول|درباره شهر استانبول| متروی شهر استانبول شباویز |شباویز پرواز مجری تورهای استانبول |نقشه مترو شهر استانبول

متروی سبک (Light Rail)

 سیستم متروی سبک شامل دو خط است؛ اولین خط آن در سپتامبر 1989 بین آکسارای (Aksaray) و کارتالتیپ (Kartaltepe) راه اندازی شد. خط دیگر ، در سال 2007 بین دیرنکاپی (Edirnekapi) و مسیدی آی سلام (Mescid-i Selam) افتتاح شد.

متروی شهر استانبول |متروی سبک (Light Rail)|خطوط حمل و نقل استانبول|درباره شهر استانبول| متروی شهر استانبول شباویز |شباویز پرواز مجری تورهای استانبول |نقشه مترو شهر استانبول

متروی شهر استانبول

متروی شهر استانبول |متروی سبک (Light Rail)|خطوط حمل و نقل استانبول|درباره شهر استانبول| متروی شهر استانبول شباویز |شباویز پرواز مجری تورهای استانبول |نقشه مترو شهر استانبول

متروی شهر استانبول


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR