اتوبوسهای شهر استانبول

اتوبوس های شهر استانبول

اتوبوس های شهری در استانبول وسیله ای مناسب ولی شلوغ برای رفت و آمد به بسیاری از مناطق خرید و اماکن دیدنی هستند. دو سیستم دولتی و خصوصی ، سیستم اتوبوس رانی شهر را کنترل می کنند. پرداخت کرایه اتوبوس های دولتی (IETT)  به وسیله ژتون ، کارت اعتباری و بلیط انجام می شود. اتوبوس های خصوصی (Ozel Halk Otobusu) از نظر هزینه تفاوتی با اتوبوس های دولتی ندارند و فقط برای پرداخت کرایه می توان از پول هم استفاده کرد.

اتوبوسهای شهر استانبول |شهر استانبول|حمل و نقل شهر استانبول|مترو شهر استانبول|تاکسی رانی شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|هتل های استانبول|حمل و نقل  استانبول

اتوبوس های شهر استانبول

اتوبوسهای شهر استانبول |شهر استانبول|حمل و نقل شهر استانبول|مترو شهر استانبول|تاکسی رانی شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|هتل های استانبول|حمل و نقل  استانبول

اتوبوس های شهر استانبول

اتوبوسهای شهر استانبول |شهر استانبول|حمل و نقل شهر استانبول|مترو شهر استانبول|تاکسی رانی شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|هتل های استانبول|حمل و نقل  استانبول

اتوبوس های شهر استانبول

اتوبوسهای شهر استانبول |شهر استانبول|حمل و نقل شهر استانبول|مترو شهر استانبول|تاکسی رانی شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|هتل های استانبول|حمل و نقل  استانبول

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR