خیابان استقلال استانبول

خیابان استقلال شهر استانبول(Istiklal)

معروف ترین خیابان استانبول که در منطقه بی اوقلو قرار دارد . طول این خیابان تاریخی و تجاری از میدان تقسیم تا برج گالاتا ، حدود سه کیلومتر است و عبور خودرو در آن ممنوع می باشد؛ تنها وسیله نقلیه این خیابان تراموایی متعلق به دوران عثمانی است که اولین وسیله نقلیه عمومی شهر بوده. در دو طرف خیابان ساختمان هایی مربوط به قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم قرار دارند که به زیبایی آن افزوده اند ، مانند فلاور پاساژ (Flower Passage) یا چیچک یا بالیک پازان (Balik Pazan)؛ چند کلیسا و مسجد ؛ ساختمان هایی متعلق به جوامع اتریسی ، فرانسوی ، آلمانی و ایتالیایی که در اوایل قرن نوزدهم در استانبول ساکن بوده اند و همین طور کنسولگری های فرانسه ، یونان ، روسیه ، اسپانیا ، سوئد ، هلند و انگلستان . در نیمه این خیابان ، در میدان گالاتا سرای (Galatasaray) ، اولین مرکز آموزشی به سبک غربی در ترکیه قرار دارد که اکنون به گالاتاسرای لیشه سی (Galatasaray Lisesi) به معنی دبیرستان گالاتاسرای ، معروف است و در دوران عثمانی ، مکتبی  سلطانی (Mektebi-Soltani) نام داشته است. در انتهای خیابان ، در نزدیکی برج گالاتا نیز ورودی متروی زیرزمینی شهر قرار گرفته که در میان مردم به تونل معروف است و دومین متروی زیرزمینی ساخته شده در دنیا ، پس از متروی لندن است. خیابان استقلال غیر از داشتن جذابیت تاریخی ، مرکز تجاری و تفریحی و فرهنگی نیز هست و با انواع رستوران ها ، فروشگاه ها و اماکن فرهنگی روزانه پذیرای حدود سه میلیون بازدید کننده از میان شهروندان و مسافران می باشد.

istiklal_caddasi_map_shabavizparvaz_خیابان استقلال شهر استانبول_مراکز خرید در خیابان استقلال_خیابان تقسیم ترکیه_نقشه خیابان تکسیم_شباویز پرواز مجری مستقیم تورهای استانبول: 88610830

خیابان استقلال شهر استانبول روی نقشه (Istiklal)

خیابان استقلال شهر استانبول_مراکز خرید در خیابان استقلال_خیابان تقسیم ترکیه_نقشه خیابان تکسیم_شباویز پرواز مجری مستقیم تورهای استانبول: 88610830

خیابان استقلال شهر استانبول(Istiklal)

خیابان استقلال شهر استانبول_مراکز خرید در خیابان استقلال_خیابان تقسیم ترکیه_نقشه خیابان تکسیم_شباویز پرواز مجری مستقیم تورهای استانبول: 88610830

خیابان استقلال شهر استانبول(Istiklal)

خیابان استقلال شهر استانبول_مراکز خرید در خیابان استقلال_خیابان تقسیم ترکیه_نقشه خیابان تکسیم_شباویز پرواز مجری مستقیم تورهای استانبول: 88610830

خیابان استقلال شهر استانبول(Istiklal) 

خیابان استقلال شهر استانبول_مراکز خرید در خیابان استقلال_خیابان تقسیم ترکیه_نقشه خیابان تکسیم_شباویز پرواز مجری مستقیم تورهای استانبول: 88610830

خیابان استقلال شهر استانبول(Istiklal)

خیابان استقلال شهر استانبول_مراکز خرید در خیابان استقلال_خیابان تقسیم ترکیه_نقشه خیابان تکسیم_شباویز پرواز مجری مستقیم تورهای استانبول: 88610830

خیابان استقلال شهر استانبول(Istiklal) 

خیابان استقلال شهر استانبول_مراکز خرید در خیابان استقلال_خیابان تقسیم ترکیه_نقشه خیابان تکسیم_شباویز پرواز مجری مستقیم تورهای استانبول: 88610830

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR