موزه ایاصوفیه استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

در سال 522 میلادی به دستور امپراتور کنستانتین اول ، به عنوان کلیسای جامع ارتودکس در امپراتوری بیزانس ساخته شد و تا سال 1453 در همین مقام باقی ماند و تنها در طی مدت کوتاهی در سال های 1204 تا 1261 ، در دوران امپراتوری لاتین ، از آن به عنوان کلیسایی کاتولیک استفاده می شد. در سال 1453، پس از فتح کانستنتینو پل توسط مسلمانان ، این کلیسا به مسجد بزرگ شهر تبدیل شد و از اول فوریه 1935 ، در دوران جمهوری ترکیه ، به صورت موزه در آمد. معماری این بنا بسیار چشمگیر است و نکته درخور توجه این است که طراحی آن را فیزیکدانی به نام ایزیدور (Isidore) و   ریاضیدانی به نام آنتمیوس (Anthemius) انجام داده اند. پس از تبدیل کلیسا به مسجد ، نقاشی های دیواری آن همگی با رنگ پوشانده و محرابی بزرگ ، منبر و چهار مناره به آن اضافه شد. این بنا که به مدت هزار سال ، بزرگ ترین کلیسای جهان و برای پانصد سال ، بزرگ ترین مسجد دنیا یود ، در سال 1935 به دستور آتاتورک به موزه تبدیل شد. فرش های نفیس کف مسجد همگی برداشته شدند و برای اولین بار تزیینات سنگ مرمر کف آن دیده شد. مرمت هایی نیز در کاشی کاری های آن انجام گردید. این مسجد در گلدن هورن قرار دارد و جزء میراث جهانی یونسکو است.

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

Turkey_Hagia_Sophia_موزه ایاصوفیه شهر استانبول|موزه های شهر استانبول |درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|موزه های شهر استانبول

موزه ایاصوفیه(Hagia Sophia)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR