موزه باستان شناسی استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

در منطقه امنونو در بافت قدیمی شهر قرار دارد. این موزه در سال 1891 ، به همت نقاش معروف ترک ، عثمان حمدی بی (Osman Hamdi Bey) افتتاح شده . این موزه در زمان تاسیس ، لقب سلطنتی داشته و به همین علت حاکمان ایالت های مختلف ، اشیا هنری و باستان شناسی با ارزش را در اختیار آن قرار می داده اند و به این طریق مجموعه بزرگ و نفیس این موزه در طی سال ها گردآوری شده است. این موزه بزرگ ، از سه موزه کوچکتر به نام های موزه باستان شناسی ، موزه شرق باستان (Museum of Ancient Orient) و موزه هنرهای اسلامی (Museum Of Islamic Art) تشکیل شده و بیش از یک میلیون اثر تاریخی دارد که تقریبا متعلق به تمامی تمدن های کهن جهان هستند.

تابوت مجللی که احتمالا متعلق به اسکندر مقدونی است وعهدنامه صلح کادش (Kadesh Peace Treaty)، قدیمی ترین عهدنامه صلح دنیا که در سال 1258 قبل از میلاد میان رامسس دوم (Ramessess II) از مصر و هاتوسیلی سوم (Hattusili III) از امپراتوری هایتیتی انجام شده است، از جذاب ترین دیدنی های این موزه هستند.

موزه هنرهای اسلامی این مجموعه ،در ساختمانی به نام تایلد کیوسک (Tiled Kiosk)، درست در خارج از قصر توپکاپی ، قرار دارد که کاشی کاری های زیبای آن باعث معروف شدن آن به این نام شده است. ساختمان این بخش از موزه در سال 1473 به دستور سلطان محمد دوم ، به عنوان استراحتگاهی کوچک ساخته شد و سپس در سال های 1875 تا 1891 به موزه ای سلطنتی تبدیل و ا زسال 1953 نیز به روی عموم گشوده شد. آثار سفال ، کاشی و موزاییک این موزه بسیار دیدنی هستند.

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)

موزه باستان شناسی استانبول|موزه باستان شناسی استانبول (Istanbul Archaelogical Museums)|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مشاوره رایگان