موزه و مسجد فتیه استانبول

موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)

ساختمان این مسجد که در حال حاضر بخشی از آن تبدیل به موزه شده ، در واقع متعلق به کلیسای پاماکاریستوس (Pamakaristos) بوده که در حدود سال 1261 ساخته شده و سپس ، بعد از حضور مسلمانان در استانبول ، به مسجد تبدیل شده است. موزاییک کاری های دوران بیزانس این بنا بسیار زیبا هستند و در زیر سقف گنبدی آن ، نقاشی هایی از پیامبران الهی مانند حضرت موسی (ع) و حضرت زکریا (ع) دیده می شود. این کاشی کاری ها و شمایل های زیبا ، اکنون در بخش موزه مسجد در معرض دید عموم قرار دارند. این موزه در منطقه فاتح قرار دارد.

موزه و مسجد فتیه  استانبول|موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه استانبول|موزه کورا استانبول|موزه آتاتورک شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول

موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)

موزه و مسجد فتیه  استانبول|موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه استانبول|موزه کورا استانبول|موزه آتاتورک شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)

موزه و مسجد فتیه  استانبول|موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه استانبول|موزه کورا استانبول|موزه آتاتورک شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)

موزه و مسجد فتیه  استانبول|موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه استانبول|موزه کورا استانبول|موزه آتاتورک شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)

موزه و مسجد فتیه  استانبول|موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه استانبول|موزه کورا استانبول|موزه آتاتورک شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)

موزه و مسجد فتیه  استانبول|موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه استانبول|موزه کورا استانبول|موزه آتاتورک شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)

موزه و مسجد فتیه  استانبول|موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه استانبول|موزه کورا استانبول|موزه آتاتورک شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)

موزه و مسجد فتیه  استانبول|موزه و مسجد فتیه (Fethiye Mosque Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه استانبول|موزه کورا استانبول|موزه آتاتورک شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های شهر استانبول|مساجد شهر استانبول

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR