موزه یوفو استانبول

موزه یوفو استانبول (UFO Museum)

چهارمین موزه بین المللی یوفو در دنیاست و در 2002 افتتاح شد . این موزه سه بخش شامل نمایشگاه ، کتابخانه و سالن سمعی بصری دارد که در آنها تصاویر ، فیلم ، گزارش ها و مدل هایی از بشقاب پرنده هایی که احتمالا دیده شده است ،  به نمایش گذاشته شده اند. این موزه در منطقه بی اوقلو قرار دارد.

موزه یوفو استانبول (UFO Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|هتل های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|موزه معاصر استانبول|موزه خوش نویسی استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

موزه یوفو استانبول (UFO Museum)

موزه یوفو استانبول (UFO Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|هتل های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|موزه معاصر استانبول|موزه خوش نویسی استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول موزه یوفو استانبول (UFO Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|هتل های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|موزه معاصر استانبول|موزه خوش نویسی استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول موزه یوفو استانبول (UFO Museum) _ شباویز پرواز مجری تورهای استانبول : 88610830

موزه یوفو استانبول (UFO Museum)

موزه یوفو استانبول (UFO Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|هتل های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|موزه معاصر استانبول|موزه خوش نویسی استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR