قصر بیلربهی استانبول

قصر بیلربهی (Beylerbehi Palace)

Beylerbeyi_Palace_istanbul_shabavizparvaz_08 به معنی قصر حاکم حاکمان ، بین 1861 تا 1865 به عنوان اقامتگاه تابستانی سلطا عبدالعزیز در کنار تنگه بسفر ساخته شد و اکنون درست در قسمت شمالی پل بسفر قرار دارد.امپراتریس اوژنی (Eugenie) اهل فرانسه ، از معروف ترین کسانی است که در این قصر اقامت کرده اند. نمای این قصر از سنگ مرمر سفید پوشیده شده و زیباترین بخش آن ، تالاز پذیرایی است که یک حوض و فواره در میان آن قرار دارد. چراغ های کریستال نفیس ، فرش های هرکه (Hereke) و کف پوش هایی از جنس بامبو از جمله تزئینات این قصر هستند. سلطان عبدالحیم دوم از سال 1912 تا هنگام مرگ در سال 1918 ، در این قصر زندانی بود.

Beylerbeyi_Palace_istanbul_shabavizparvaz_07

قصر بیلربهی (Beylerbehi Palace)

Beylerbeyi_Palace_istanbul_shabavizparvaz_02

قصر بیلربهی (Beylerbehi Palace)

Beylerbeyi_Palace_istanbul_shabavizparvaz_01

قصر بیلربهی (Beylerbehi Palace)

Beylerbeyi_Palace_istanbul_shabavizparvaz_04

قصر بیلربهی (Beylerbehi Palace)

Beylerbeyi_Palace_istanbul_shabavizparvaz_03

قصر بیلربهی (Beylerbehi Palace)

Beylerbeyi_Palace_istanbul_shabavizparvaz_05

قصر بیلربهی (Beylerbehi Palace)

Beylerbeyi_Palace_istanbul_shabavizparvaz_06

قصر بیلربهی (Beylerbehi Palace)


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR