قصر ییلدیز استانبول

قصر ییلدیز (Yildiz Palace)

در محوطه ای به وسعت پانصد هزار مترمربع قرار دارد که در گذشته منطقه ای جنگلی بوده و به عنوان تفرجگاه سلاطین عثمانی استفاده می شد. این قصر مجموعه وسیعی از آلاچیق ها و ویلاهای امپراتوری عثمانی است که در قرن 19 و اوایل قرن 20 ساخته شد و به عنوان محل سکونت و دربار سلطان ، استفاده می شد. این قصر در اصل ، در زمین جنگل طبیع بنا شده است که در طول امپراتوری سلطن احمد اول ، بین سالهای 1603 تا 1617 ، جزء اموال امپراتوری شد. قصر ییلدیز مجموعه ای از سختمان ها شامل آپارتمان های دولتی (Buyuk Mabeyn) ، عمارت سیل (Sale Pavilion) ، عمارت مالتا (Malta Pavilion) ، عمارت کادیر (Cadir Pavilion)، خانه تئاتر و اپرای ییلدیز ، موزه قصر ییلدیز ، کارخانه چینی امپراتوری (Imperial Porcelain Factory) و باغ های قصر ییلدیز است که در بین ساکنین استانبول نیز مکان محبوبی می باشد. پلی که از روی بسفر ، قصر ییلدیز را به قصر سیراگان (Ciragan) متصل می کند ، از این باغ می گذرد.

y__ld__z_palace_back_shabavizparvaz_03

قصر ییلدیز (Yildiz Palace)

y__ld__z_palace_back_shabavizparvaz_01

قصر ییلدیز (Yildiz Palace)

y__ld__z_palace_back_shabavizparvaz_06

قصر ییلدیز (Yildiz Palace)

y__ld__z_palace_back_shabavizparvaz_07

قصر ییلدیز (Yildiz Palace)

y__ld__z_palace_back_shabavizparvaz_02

قصر ییلدیز (Yildiz Palace)

y__ld__z_palace_back_shabavizparvaz_04

قصر ییلدیز (Yildiz Palace)

y__ld__z_palace_back_shabavizparvaz_05

قصر ییلدیز (Yildiz Palace)

y__ld__z_palace_back_shabavizparvaz_08

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR