قلعه روملی استانبول

قلعه روملی استانبول (Rumeli)

در منطقه ساریر (Sariyer) ،  بر روی تپه اروپایی استانبول قرار دارد. سلطان محمد دوم ، قبل از این که کانستنتینوپل را فتح کند ، بین سالهای 1451 تا 1452 این بنا را ساخت. روملی در باریک ترین نقطه تنگه بسفر ، به عرض 660 متر و درست مقابل آنادلاهیساری (Anadolahisari) واقع شده است. آنادلاهیساری قلعه دیگر عثمانی است که بین سالهای 1393 تا 1394 توسط سلطان بایزید (Sultan Bayezid) ساخته شد. دلیل ساخت قلعه در این مکان ، این بود که در طول محاصره شهر در سال 1453 ، جلوی رسیدن کمک هایی که از دریای سیاه به خصوص از طرف جامعه ژنو فرستاده می شد، گرفته شود. سنگربندی روملی هیساری ، یک برج کوچک و سه برج اصلی و سیزده برج دیده بانی دارد که بر روی دیوارهایی قرار گرفته اند که به برج های اصلی وصل می شوند. این قلعه ، سه دروازه اصل دارد که کنار برج های اصلی قرار داشتند. یک در ظاهری و دو درمخفی برای مهمات جنگی و انبارهای غذا در کنار برج جنوبی وجود دارد. در حال حاضر ساختمان قلعه به موزه تبدیل شده و تابستان ها در محوطه آن موسیقی و نمایش به اجرا درمی آید.

rumeli_castle_istanbul_shabavizparvaz_01

قلعه روملی استانبول (Rumeli)

rumeli_castle_istanbul_shabavizparvaz_02

قلعه روملی استانبول (Rumeli) 

rumeli_castle_istanbul_shabavizparvaz_05

قلعه روملی استانبول (Rumeli)

rumeli_castle_istanbul_shabavizparvaz_07

قلعه روملی استانبول (Rumeli) 

rumeli_castle_istanbul_shabavizparvaz_08

قلعه روملی استانبول (Rumeli)

rumeli_castle_istanbul_shabavizparvaz_10

قلعه روملی استانبول (Rumeli) 

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR