برج میدن استانبول

برج میدن استانبول (Maiden's Tower) یا (Kiz Kulesi)

که در دوران یونان باستان و بیزانس آن را لیندرز می نامیدند، بر روی جزیره ای کوچک در تنگه بسفر و دور از ساحل اسکدار (Uskudar) ، یکی از بخش های آسیایی شهر استانبول ، قرار گرفته است . این برج یکی از نمادهای استانبول است و آلسیبیادس (Alcibiades) ،ژنرال آتنی باستان ، آن را در سال 408 قبل از میلاد مسیح ، جهت کنترل حرکت کشتی های ایرانی در تنگه بسفر ساخت. در آن روزها ، این برج بین شهرهای باستانی بیزانس و کریسوپلیس (Chrysopolice) قرار داشت. این برج ، بعد ها به عنوان دژ توسط یکی از امپراتورهای بیزانس در سال 1110 میلادی بزرگتر و بازسازی شد و همچنین ترکان عثمانی بارها آن را تمیر و بازسازی کردند که بارزترین آنها در سال های 1509 و 1763 انجام شد. عمده ترین تغییرات آن در سال 1998 انجام شد و پس از زلزله 17 آگوست 1999 ، جهت احتیاط ، در اطراف آن پایه های فولادی کار گذاشته شد. امروزه در طبقه اول این برج یک رستوران و در طبقه بالای ، آن یک کافه وجود دارد.

Maiden_Tower_istanbul_shabavizparvaz_06

برج میدن استانبول (Maiden's Tower) یا (Kiz Kulesi)

Maiden_Tower_istanbul_shabavizparvaz_05

برج میدن استانبول (Maiden's Tower) یا (Kiz Kulesi)

Maiden_Tower_istanbul_shabavizparvaz_01

برج میدن استانبول (Maiden's Tower) یا (Kiz Kulesi)

Maiden_Tower_istanbul_shabavizparvaz_02

برج میدن استانبول (Maiden's Tower) یا (Kiz Kulesi)

Maiden_Tower_istanbul_shabavizparvaz_03

برج میدن استانبول (Maiden's Tower) یا (Kiz Kulesi)

Maiden_Tower_istanbul_shabavizparvaz_04

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR