ستون کنستانتین استانبول

ستون کنستانتین (Column of Constantine)

که به ستون حلقه دار نیز معروف است ، از بهترین نمونه های هنر روم باستان است که از دوران کنستانتین به جای مانده. این ستون در ابتدای ساخت سال 330 میلادی ، 50 متر طول داشته و مجسمه ای از کنستانتین بر بالای آن قرار داشته است ، اما پس از صدمه دیدن ستون و سقوط مجسمه در سال 1106 میلادی ، صلیبی بر بالای آن قرار داده شد که آن نیز بعدها در زمان فتح استانبول توسط مسلمانان ، برداشته شد. آتش سوزی نیز در سال 1779 روی داد که باعث تخریب قسمت هایی از ستون و دودی و سیاه رنگ شدن قسمت هایی از آن شد. از آن پس به این ستون ، ستون سوخته (Burnt Column) نیز می گفتند. اکنون ستون ، ستون کنستانتین با 35 متر ارتفاع ، در مرکز استانبول در خیابان ینی چریلر (Yeniceriler) ، بین میدان بایزید و سلطان احمد ، قرار دارد و در سال 1985 به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.

column_of_constantine_istanbul_shabavizparvaz_02

ستون کنستانتین (Column of Constantine)

column_of_constantine_istanbul_shabavizparvaz_04 column_of_constantine_istanbul_shabavizparvaz_03 column_of_constantine_istanbul_shabavizparvaz_01

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR