کانال یا آبراه والنس استانبول

کانال یا آبراه والنس استانبول (Valens Aqueduct)

کانالی عظیم است که به منظور تامین آب شهر ، در دوران امپراتور والنس ، در قرن چهارم میلادی ساخته شد. این کانال در دوران حاکمان عثمانی چندین بار مرمت و بازسازی شد و اکنون در منطقه فاتح ، بین دانشگاه استانبول و مسجد سلطان محمد فاتح قرار دارد و بلوار آتاتورک (Ataturk Bulvari)  از زیر آن عبور می کند.

valens_aqueduct_istanbul_shabavizparvaz_02 valens_aqueduct_istanbul_shabavizparvaz_05

کانال یا آبراه والنس استانبول (Valens Aqueduct)

valens_aqueduct_istanbul_shabavizparvaz_03 valens_aqueduct_istanbul_shabavizparvaz_01

کانال یا آبراه والنس استانبول (Valens Aqueduct) 

valens_aqueduct_istanbul_shabavizparvaz_04

کانال یا آبراه والنس استانبول (Valens Aqueduct)


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR