ستون گوتس استانبول

ستون گوتس استانبول(Column of the Goths)

به افتخار پیروزی رومی ها ، احتمالا ً کنستانتین ، بر قوم گات در قرن سوم میلادی ساخته شده و از قدیمی ترین بناهای یادبود به جا مانده از روم باستان است. ارتفاع این ستون 18/5 متر و از سنگ مرمر سفید ساخته شده است و اکنون در پارک گلهانه (Gulhane Park) ،  در منطقه سیراگلیو (Seraglio) قرار دارد.

column_of_the_goths_istanbul_shabavizparvaz_02

ستون گوتس استانبول(Column of the Goths)

column_of_the_goths_istanbul_shabavizparvaz_04

ستون گوتس استانبول(Column of the Goths)

column_of_the_goths_istanbul_shabavizparvaz_03 column_of_the_goths_istanbul_shabavizparvaz_06

ستون گوتس استانبول(Column of the Goths)

column_of_the_goths_istanbul_shabavizparvaz_01

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR