هیپودروم استانبول

هیپودروم استانبول (Hippodrome)

 این مکان هرچند که تقریبا ً به طور کامل از بین رفته و اکنون تبدیل به میدان سلطان احمد شده ، ولی به مدت یک هزار سال در دوران بیزانس و سپس چهارصد سال در عصر عثمانی به عنوان مرکز اجتماعی و سیاسی این شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این میدان بزرگ در دوران امپراتور کنستانتین ، حدود سال 324 میلادی ، به عنوان مکان برگزاری مسابقات سوارکاری و ارابه رانی ساخته شد و گفته می شود که گنجایش یکصدهزار تماشاچی را داشته است. بعضی نیز عقیده دارند که هیپودروم در سال 203 میلادی به دستور امپراتور سپتیمیوس سوروس (Septimius Severus)  ساخته و سپس توسط کنستانتین وسعت داده شده است. در دوران عثمانی از این مکان برای برگزاری مسابقات اسب سواری استفاده می شده و به همین دلیل در میان مردم به آت میدانی (At Meydani) ، یا میدان اسب ، نیز معروف است.

hippodrome_istanbul_shabavizparvaz_01

هیپودروم استانبول (Hippodrome)

hippodrome_istanbul_shabavizparvaz_02

هیپودروم استانبول (Hippodrome)hippodrome_istanbul_shabavizparvaz_03 هیپودروم استانبول (Hippodrome)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR