بنای یادبود آزادی استانبول

بنای یادبود آزادی استانبول(monument of Liberty)

monument_of_liberty_istanbul_shabavizparvaz_02

که در ترکی حریت آنیتی نامیده می شود ، به یاد سربازان کشته شده در جربان شورش علیه نوآوری های حکومتی ، دوران معروف به تنظیمات ، ساخته شد و بر روی تپه ای به نام حریتی ابدیه تپه سی (Hurriyet - I Ebediye Tepesi)، به معنی تپه آزادی جاودانه ، در منطقه شیشلی قرار دارد. طراحی و ساخت این بنا بین سال های 1909 تا 1911 انجام شد. این بنا به شکل یک توپ جنگی ، از جنس سنگ مرمر سفید است ، که رو به آسمان شلیک می کند. سخنان سلطان محمد پنچم و نام 74 نفر از نظامیان دفن شده در این مکان، بر روی این بنا حک شده است. محوطه اطراف این بنا نیز به شکل یک ستاره و ماه تزئین شده که نشانه پرچم عثمانی است. در حال حاضر این مکان به عنوان محل اجتماعات مردمی ، در ایامی مثل روز کارگر ، در ترکیه مطرح است.


monument_of_liberty_istanbul_shabavizparvaz_01

monument_of_liberty_istanbul_shabavizparvaz_03

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR