مرکز فرهنگی آتاتورک استانبول

مرکز فرهنگی آتاتورک استانبول(Ataturk Cultural Centers)

مرکز فرهنگی چند منظوره است که در میدان تقسیم قرار دارد. این مرکز به اختصار آ.ک.م (AKM)  نامیده می شود و شامل صحنه بزرگ و یک سالن با ظرفیت 1،307 نفر است که محل اجرای تئاتر ، باله و اپرای دولتی ترکیه است. سالن دوم کنسرت ، 502 نفر ظرفیت دارد و برای اجرای کنسرت ، جلسات و کنفرانس ها استفاده می شود. همچنین این مرکز تالار تئاتری با 296 جایگاه ، صحنه عزیز نسین (Aziz Nesin) با 190 جایگاه و سالن سینمایی با 206 صندلی دارد. این مرکز ، جایگاه گروه کر و ارکستر سمفونی و گروه همنوازی موسیقی محلی مدرن و گروه کر موسیقی ترکی سنتی دولتی استانبول است. در طول تابستان و ماه های اعلام شده ، آ. ک . م ، میزبان جشنواره های هنری و فرهنگی است که در 27 نوامبر 1970 در اثر آتش سوزی از بین رفت و ساختمان امروزی ، شکل بازسازی شده آن است.

ataturk_cultural_center_istanbul_shabavizparvaz_03

مرکز فرهنگی آتاتورک استانبول(Ataturk Cultural Centers)

ataturk_cultural_center_istanbul_shabavizparvaz_01

مرکز فرهنگی آتاتورک استانبول(Ataturk Cultural Centers)

ataturk_cultural_center_istanbul_shabavizparvaz_02

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR