سالن کمال رزیت ری استانبول

سالن کنسرت کمال رزیت ری استانبول(Cemal Resit Rey Concert Hall)

در سال 1989 در محدوده هریبه (Harbiye)  استانبول افتتاح شده و از اصلی ترین و اولین سالن های کنسرت کشور است که برای موسیقی کلاسیک طراحی شد. نام این سالن از نام آهنگ ساز معروف ترک ، کمال رزیت ری اقتباس شده است و به شهرداری استانبول تعلق دارد.

Cemal_Resit_Rey_Concert_Hall_istanbul_shabavizparvaz_01

سالن کنسرت کمال رزیت ری استانبول(Cemal Resit Rey Concert Hall)

Cemal_Resit_Rey_Concert_Hall_istanbul_shabavizparvaz_02

سالن کنسرت کمال رزیت ری استانبول(Cemal Resit Rey Concert Hall)

Cemal_Resit_Rey_Concert_Hall_istanbul_shabavizparvaz_03

سالن کنسرت کمال رزیت ری استانبول(Cemal Resit Rey Concert Hall)

Cemal_Resit_Rey_Concert_Hall_istanbul_shabavizparvaz_04

سالن کنسرت کمال رزیت ری استانبول(Cemal Resit Rey Concert Hall)

Cemal_Resit_Rey_Concert_Hall_istanbul_shabavizparvaz_05

سالن کنسرت کمال رزیت ری استانبول(Cemal Resit Rey Concert Hall)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR