بلندترین ساختمان های استانبول

بلندترین ساختمان های استانبول

سافایر یا یاقوت کبود استانبول (Sapphire Of Istanbul)

با ارتفاع 261 متر ، در حال حاضر بلندترین آسمان خراش استانبول و ترکیه است و در بویوک دره (Buyukdere) در منطقه تجاری لونت قرار دارد. این ساختمان ، که یشتر مسکونی است، 64 طبقه ، 54 طبقه از سطح زمین، دارد و در میان هر سه طبقه آن فضای سبزی قرار گرفته و یک سیستم کامپیوتر مرکزی نیز میزان دریافت اشعه خورشید تابیده شده به داخل این ساختمان را در فصول مختلف کنترل می کند. به این ترتیب ، یاقوت کبود ، اولین ساختمان اکولوژیکی است که در ترکیه ساخته شده. این ساختمان از طبقه سوم زیرزمین خود ، به طور مستقیم به ایستگاه مترو دسترسی دارد.

sapphire_of_istanbul_shabavizparvaz_05

سافایر یا یاقوت کبود استانبول (Sapphire Of Istanbul) 

sapphire_of_istanbul_shabavizparvaz_01

سافایر یا یاقوت کبود استانبول (Sapphire Of Istanbul)

sapphire_of_istanbul_shabavizparvaz_02

سافایر یا یاقوت کبود استانبول (Sapphire Of Istanbul) 

sapphire_of_istanbul_shabavizparvaz_03

سافایر یا یاقوت کبود استانبول (Sapphire Of Istanbul)

sapphire_of_istanbul_shabavizparvaz_04

ساختمان ایزبانک (Isbank Tower)

ساختمان اصلی بانک معروف ترکیه (Turkiye is Bankasi) است که 52 طبقه و با در نظر گرفتن ارتفاع آنتن 194 متر ارتفاع دارد و در منطقه لونت قرار گرفته است. این ساختمان دومین بنای مرتفع شهر است.

isbank_tower_istanbul_shabavizparvaz_02

ساختمان ایزبانک (Isbank Tower)

isbank_tower_istanbul_shabavizparvaz_01

ساختمان ایزبانک (Isbank Tower)

isbank_tower_istanbul_shabavizparvaz_03

ساختمان ایزبانک (Isbank Tower)

isbank_tower_istanbul_shabavizparvaz_04

شیشلی پلازا (Sisli Plaza)

با 46 طبقه و 170 متر ارتفاع ، سومین بنای مرتفع شهر است که در منطقه شیشلی قرار دارد. چهل طبقه از این برج ، مسکونی است ، دو طبقه از آن در اختیار ایستگاه رادیو قرار دارد و چهار طبقه از آن متعلق به یک فرودشگاه بزرگ است.

sisli_plaza_istanbul_shabavizparvaz_03

شیشلی پلازا (Sisli Plaza)

sisli_plaza_istanbul_shabavizparvaz_01

تکستیلکنت پلازا (Tekstilkent Plaza)

مجموعه ای از دو برج با 168 متر ارتفاع و 44 طبقه است که در منطقه باجیلار (Bagcilar) قرار دارد. این برج بزرگترین مرکز فروش پارچه و منسوجات اروپاست.

tekstilkent_plaza_istanbul_shabavizparvaz_01

tekstilkent_plaza_istanbul_shabavizparvaz_02

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR