دانشگاه شهر ازمیر

دانشگاه های شهر ازمیر

ازمیر چندین دانشگاه دارد که مهم ترین آنها عبارتند از :

  1. دانشگاه اونیان اسمیرنا (Ionian University of Smyrna)
  2. دانشگاه اج (Ege University) یا دانشگاه اژه (Aegean)
  3. دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylul University)
  4. موسسه فنی ازمیر (Izmir Institute of Technology)(IZTECH)
  5. دانشگاه اقتصاد ازمیر (Izmir university of Economics)
  6. دانشگاه یاشار (Ysar University)

از سایر دانشگاه های مهم این شهر می توان به دانشگاه گدیز (University of Gediz) ، دانشگاه ازمیر (University of Izmir) و دانشگاه سیفا (Sifa) اشاره کرد. برنامه هایی برای توسعه و ایجاد دانشگاه در این شهر در دست اجرا است.

سومین کمپ فضایی آمریکا (U.S.A Space Camp) تبه نام اردوگاه فضایی ترکیه (Space Camp Turkey) در ازمیر قرار دارد. وزارت آموزش و پرورش ترکیه این کمپ فضایی را به عنوان موسسه ای علمی قلمداد می کند. این کمپ آموزشی ، فرصتی برای آشنایی جوانان با علوم هوافضا فراهم می کند و افراد با موضوعاتی مانند بی وزنی ، لباس فضانوردی ، گرانش و ... آشنا می شوند.

دانشگاه اونیان اسمیرنا (Ionian University of Smyrna)

این دانشگاه ، اولین دانشگاه تاسیس شده در ازمیر است. مقامات محلی یونانی ، آن را در زمان اشغال ازمیر طی سال های (1919 تا 1922) ایجاد کردند. اگرچه ، به خاطر جنگ یونان و ترکیه ، این دانشگاه در آن زمان راه اندازی نشد. این دانشگاه سه دانشکده اصلی شامل دانشکده علوم و مهندسی ، دانشکده کشاورزی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دارد و دروس به زبان های یونانی ، ترکی و ... در آن تدریس می شود.

دانشگاه اج (Ege University) یا دانشگاه اژه (Aegean)

در سال 1955 ، در زمینی به مساحت 3700 هکتار تاسیس شد و چهارمین دانشگاه قدیمی ترکیه است. از جمله دانشکده های این دانشگاه می توان به دندان پزشکی ، داروسازی ، مهندسی و کشاورزی اشاره کرد.

ege_university_izmir_shabavizparvaz_02

دانشگاه اج (Ege University) یا دانشگاه اژه (Aegean)

ege_university_izmir_shabavizparvaz_03

دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylul University)

 از برجسته ترین دانشگاه های کشور است که در سال 1982 تاسیس شد. دانشکده های پزشکی ، معماری ، بازرگانی ، اقتصاد ، مهندسی و هنرهای زیبا از جمله دانشکده های این دانشگاه دولتی هستند.

dokuz_university_izmir_shabavizparvaz_03

dokuz_university_izmir_shabavizparvaz_02

دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylul University)

dokuz_university_izmir_shabavizparvaz_01

موسسه فنی ازمیر (Izmir Institute of Technology)(IZTECH)

در سال 1992 تاسیس شد و اولین موسسه فنی ازمیر است. این موسسه تحقیقاتی دولتی ، روی علوم طبیعی و مهندسی تاکید دارد و زبان این دانشگاه انگلیسی است. همچنین این دانشگاه پارکی علمی و تحقیقاتی به مساحت 225/5 هکتار و حدود 3 هزار دانشجو دارد. این دانشگاه تازه تاسیس ، در زمینه آموزش بسیار موفق بوده است.

izmir_institute_of_technology_university_shabavizparvaz_02

موسسه فنی ازمیر (Izmir Institute of Technology)(IZTECH)

izmir_institute_of_technology_university_shabavizparvaz_01

دانشگاه اقتصاد ازمیر (Izmir university of Economics)

اولین دانشگاه تخصصی ازمیر است که در سال 2001 تاسیس شد. این دانشگاه خصوصی شش دانشکده دارد.

izmir_university_of_economics_shabavizparvaz_02

izmir_university_of_economics_shabavizparvaz_01

دانشگاه یاشار (Ysar University)

در سال 2002 تاسیس شد و اولین دانشگاه ترکی است که ایستگاه رادیو و تلویزیون دارد. مرکز رسانه این دانشگاه برنامه های تلویزیونی و رادیوئی را به زبان های مختلف تولید می کند و فرصت یادگیری را برای دانشجویان فراهم می سازد. تعداد دانشجویان این دانشگاه خصوصی حدود سه هزار نفر است.

yasar_university_izmir_shabavizparvaz_01

yasar_university_izmir_shabavizparvaz_02


مشاوره رایگان