موزه باستان شناسی ازمیر

موزه باستان شناسی (Archaeology Museum)

 از بهترین مراکز فرهنگی شهر ازمیر است و آثار بسیاری از عتیقه جات رومی و یونانی در آن به نمایش گذاشته شده که از شهرهای باستانی اطراف گردآوری شده اند. این موزه با مساحت پنج هزار مترمربع در جنوب میدان کوناک قرار دارد و در سال 1927 افتتاح شده است. موزه باستان شناسی کتابخانه ، اتاق عکس ، لابراتوار و سالن نمایش دارد.

archaeology_museum_izmir_shabavizparvaz_02

موزه باستان شناسی (Archaeology Museum) 

archaeology_museum_izmir_shabavizparvaz_01

موزه باستان شناسی (Archaeology Museum)

archaeology_museum_izmir_shabavizparvaz_03

موزه باستان شناسی (Archaeology Museum)


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR