موزه مردم شناسی ازمیر

موزه مردم شناسی (Ethnography Museum)

در کنار موزه باستان شناسی قرار گرفته و در اصل متعلق به مجموعه آتاتورک می باشند. ساختمان موزه در قرن نوزدهم به سبک نئو کلاسیک ساخته شده است. ابتدا از این مکان به عنوان بیمارستان استفاده می شد و در سال 1984 به موزه تبدیل شد. این بنا چهار طبقه دارد : دو طبقه اول ، سالن نمایش ؛ طبقه سوم ، آزمایشگاه و طبقه چهارم ، انبار. در بخش نمایش ، زندگی اجتماعی مردم ازمیر و نواحی اطراف در قرن نوزدهم به نمایش گذاشته شده است.

ethnography_museum_izmir_shabavizparvaz_01

موزه مردم شناسی (Ethnography Museum)

ethnography_museum_izmir_shabavizparvaz_02

موزه مردم شناسی (Ethnography Museum)

ethnography_museum_izmir_shabavizparvaz_03

موزه مردم شناسی (Ethnography Museum)

ethnography_museum_izmir_shabavizparvaz_04

موزه مردم شناسی (Ethnography Museum)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR