موزه آتاتورک ازمیر

موزه آتاتورک ازمیر  (Ataturk Museum)

ساختمانی چهار طبقه به سبک نئوکلاسیک است که در اواخر قرن نوزدهم ساخته شد. این مکان زمانی مرکز فرماندهی ارتش ترکیه و زمانی نیز هتل بوده و شخص آتاتورک ، بین سال های 1930 تا 1934 به طور مکرر به آنجا می رفته است. تعداد زیادی از وسایل شخصی وی در این محل به نمایش گذاشته شده که شامل کتاب ها ، اسناد و همچنین عکس و مجسمه است. لوازم آنتیک ، شومینه های مزین شده و راه پله های بزرگ ، به جذابیت آن می افزایند. این موزه در منطقه آلسانکاک قرار دارد.

museum_ataturk_izmir_shabavizparvaz_01

موزه آتاتورک ازمیر  (Ataturk Museum)

museum_ataturk_izmir_shabavizparvaz_02

موزه آتاتورک ازمیر  (Ataturk Museum)

museum_ataturk_izmir_shabavizparvaz_03

موزه آتاتورک ازمیر  (Ataturk Museum)

museum_ataturk_izmir_shabavizparvaz_04

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR